zaterdag 23 april 2011

Kuurnse noten balken

Boek over 150 jaar muziek, zang en dans in Kuurne

Een uitgave van de heemkundige kring Cuerna ter gelegenheid van 130 Jaar K.H. ‘Moed en Vlijt

Het boek, in luxe uitvoering, telt ca. 400 blz., en is het 5de boek van Cuerna, ditmaal in een samenstelling van Noël Derez en Rudy Verbrugghe, beiden medewerkers zowel van Cuerna als van ‘Moed en Vlijt’. Ook enkele auteurs van deelstukken leverden een mooie bijdrage tot het welslagen van het boek.

U kan vanaf nu het boek bestellen aan voordeelprijs enkel en alleen door voorintekening:

Stort 35 euro als voorintekenprijs per boek op de rekening 465-3163951-37 of E35.4653.1639.5137 van de Heemkundige kring Cuerna, 8520 Kuurne, met als mededeling: ‘Kuurnse noten balken’.
De voorintekenaars worden met naam en adres in het boek vermeld. Dit is de naam van de rekeninghouder, tenzij anders vermeld in het vak ‘mededelingen’.

De voorintekenperiode wordt afgesloten op 1 juli 2011. Daarna kan het boek nog aangekocht worden voor € 40. Het boek zal klaar zijn en kan afgehaald worden op zaterdag 1 oktober vanaf 10 uur in het repetitiecentrum ‘de Noote’, Gen. Eisenhowerstraat, 18/1 (rechtover Electro Depypere) .

Uiteraard geen portkosten bij afhaling. Portkosten bij verzending: 10 €. Uw voorintekening is enkel geldig na het ontvangen van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer.

Uit de tentoonstelling ‘Moed en Vlijt 125’ in 2006 groeide een nieuw idee, een nieuw samenwerkingsproject: Cuerna en het 130-jarig ‘Moed en Vlijt’ stellen u samen een boek voor over alle muziek, zang en dans in Kuurne – vroeger en nu.
Het ideale geschenk voor een verjaardag of wie weet voor onder de kerstboom 2011? Of als een relatiegeschenk?

In het boek wordt 150 jaar (dit is vanaf 1861) geschiedenis gebracht in woord en beeld van alle Kuurnse fanfares, harmonies, muziekensembles, showbands en blaaskapellen. Nostalgie zal er zijn als de verdwenen kiosk in beeld komt. De vele symfonie-, dans- en huisorkesten, percussie- en ontspanningsgroepen, jeugdbands en muzikale figuren, trommel- en klaroenkorpsen, vendelzwaaiers en volksdansgroepen leiden ons naar een volumineus hoofdstuk van een twintigtal (kerk)zangkoren, met volksliedjes van weleer tussenin, terwijl orgelklanken en klokkengelui van alle kerken van Sente over Heule-Watermolen tot Pius X toe, hun wedervaren
vertellen.

Vanzelfsprekend is een groot hoofdstuk in het boek voorbehouden aan de 130 jaar onafgebroken werking van de jubilerende Koninklijke Harmonie ‘Moed en Vlijt’, met bijzondere aandacht voor de immer jeugdige deelgroepen : de Drumband (uit 1971), de Majorettes (uit 1971) en het Jeugdkorps Gioventu (uit 1993).

Het probleem van de veelheid aan fotomateriaal wordt opgevangen door toevoeging van een handig mapje in het boek met een extra CD waarop tientallen supplementaire foto’s zijn gebrand. Een handige bladwijzer is een tweede extra geschenk!

Wacht niet langer! Schrijf nu in!

Datum van afsluiting voorintekenperiode aan voordeelprijs: 1 juli 2011
! uiterste datum !