dinsdag 7 augustus 2012

WERKING 2012

Vrienden,
     Het eerste gedeelte van 2012 ligt alweer achter ons.
Het jaargedeelte waar HK Cuerna-Kuurns Erfgoed het publiek tegemoet treed wenkt

-Op 2 Sept.. wordt de essentie van de werking voorgsteld in "kubox" tijdens de Kuurnse   ver-
  enigingenbeurs.
-Op 9 Sept. komt dan de "Open monumentendag" met als thema in 2012 : "Muziek , woord en
  beeld" . Het wordt een werveling van life optredens , retroprojecties en tentoonstellingen in de zaal
  "St Pieter langs de Bruggesteenweg en in de galerij Depijpere aan het "kruiske".
-Het kermisgebeuren op 6 Okt wordt in de exporuimte van onze thuishaven kerkstraat 10
  opgeluisterd met een tentoonstelling : "Kuurnenaar van de wieg tot .......

We treffen elkaar dus binnenkort