zaterdag 10 november 2012

Beste vrienden,
ons digitaal archief breid verder uit ...

Lees hieronder hoe ons archief vanaf heden kan geconsulteerd worden op internet

Hieronder document foto boek met fotomateriaal uit Info Kuurne

Info Kuurne - Inhoud Foto's

Hieronder het document teksten beschikbaar uit de Info Kuurnes tot het jaar 2000

Info Kuurne Inhoud TEKST

dinsdag 7 augustus 2012

WERKING 2012

Vrienden,
     Het eerste gedeelte van 2012 ligt alweer achter ons.
Het jaargedeelte waar HK Cuerna-Kuurns Erfgoed het publiek tegemoet treed wenkt

-Op 2 Sept.. wordt de essentie van de werking voorgsteld in "kubox" tijdens de Kuurnse   ver-
  enigingenbeurs.
-Op 9 Sept. komt dan de "Open monumentendag" met als thema in 2012 : "Muziek , woord en
  beeld" . Het wordt een werveling van life optredens , retroprojecties en tentoonstellingen in de zaal
  "St Pieter langs de Bruggesteenweg en in de galerij Depijpere aan het "kruiske".
-Het kermisgebeuren op 6 Okt wordt in de exporuimte van onze thuishaven kerkstraat 10
  opgeluisterd met een tentoonstelling : "Kuurnenaar van de wieg tot .......

We treffen elkaar dus binnenkortzaterdag 2 juni 2012

Markante figuren uit Kuurne

Om in de sfeer van de oorlogsjaren te blijven
hierbij nog een  verdienstelijk lid van onze
kuurnse gemeenschap:Dhr Leon Meurisse.
.


 Op vrijdag 11 mei 1940 startte de Duitse invasie in België. Leon nam deel aan de achttiendaagse veldtocht als ambulancier van het Rode Kruis.  Toen hij in Ledegem een gewonde soldaat moest ophalen, werd hij door de Duitsers beschoten, kon zich vliegensvlug in een gracht verbergen, wegvluchten tussen de roggevelden en zo op het nippertje aan de dood ontsnappen.  Toen de strijd voorbij was, werd hij tot tweemaal toe in eigen streek gevangen genomen door de Duitsers.  Maar telkens kon hij ontkomen.  De tweede maal gebeurde dit aan een noodbrug tussen Harelbeke en Kuurne.  De Duitsers verplichtten hem om een wagen te helpen duwen ,die de brug niet over raakte. Maar toen hij de kans schoon zag,glipte hij tussen de massa vluchtelingen weg,richting Kuurne. Zo kon leon  doodgewoon te voet naar huis wandelen
Later tijdens de oorlog sloot Leon zich als vrijwilliger aan bij het Rode Kruis.  In die functie nam
 hij deel aan de reddingswerken na de bombardementen op Kortrijk.  Ook hielp hij gewonde Amerikaanse piloten ophalen na hun noodlanding op de grens van Kuurne en Bavikhove (op de hoeve Lammertijn )
In zijn vrije tijd kweekte Leon veel groenten in zijn zeer verzorgde tuin. Lezen was een andere hobby van hem.  Ook het wielrennen en het voetbal boeiden hem enorm.
Hij heeft zich ook tientallen jaren belangeloos ingezet voor zijn parochie.  Hij was medestichter en heel lang secretaris van de broederschap van St.-Kristoffel en O.L.Vrouw van de Weg.  Daarvoor ontving hij het gulden ereteken van St.-Donatianus.  Hij was ook lid van de kerkraad op de St.-Pietersparochie.
Ook in het plaatselijk verenigingsleven was Leon zeer actief: hij was bestuurslid en later lid van de Oudstrijdersbond, hij was medeoprichter en bestuurslid van het comité voor paardenrennen tijdens de wijkkermis op ‘t Hoge, hij was medestichter en secretaris van de St.-Elooisgilde en hij hielp eveneens de voetbalclub “F.C. St.-Pieters Kuurne” oprichten.                                                    Bestuur "Rode kruis" Kuurnemaandag 9 april 2012

Wereldoorlog II in Kuurne

De vele ceremonies en herinneringsplechtigheden aan beide wereldoorlogen komen snel naderbij.
      Om reden van de enigzins emotionele oproep voor informatie vanwege het nichtje van een amerikaans piloot,gecrasht 7 Sept 1944 op de grens kuurne - harelbeke ,vinden we het opportuun enkele passages uit het boek "Kuurne tijdens WO II " ,geschreven en gepubliceerd door Noel Bruneel , lid van onze heemkundige kring en aan wie de oproep gericht was , terug op te frissen.

Dear Noel,

   Thank you for your prompt response to my message.I am so happy that you replied. Bless you.

When you saw the airplane crash you were only 18 years old. Still,I'm sure that is something that will live in your memory forever . Do you know if the plane crashed due to mechanical failure or was it shot down by enemy fire. Was there a battle with the enemy going on in that area at the time of the crash?
    Thank you also for your upcoming visit to Mrs. Lammertijn. I hope you do not have to travel a long distance to visit her.I am sad that her husband has passed away and I hope that Mrs. Lammertijn and you are both doing well.

I am looking forward to hearing from you again.
Best regards , Georgine Passerell


Relaas :
In het begin van de oorlog maart 1941 stortte aan de stokeriemolen ook nog een Italiaans vliegtuig neer
zaterdag 31 maart 2012

In de kijker: Volkscafé - De sfeer van vroeger

Heemkunde Vlaanderen plaatst elke maand een originele heemkundige activiteit ‘in de kijker’ op de website en in deze nieuwsbrief. Ook een recente activiteit van jouw vereniging kan in de kijker komen! We zijn op zoek naar activiteiten die origineel of vernieuwend zijn, of een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere organisaties.Voldoet jouw activiteit aan die criteria? Stuur dan een verslag en een aantal foto’s naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be.

Deze maand zetten we Davidsfonds Kuurne en heemkring Cuerna in de kijker. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis organiseerden ze samen een succesvolle activiteit rond oude cafés in Kuurne. Meer dan 100 deelnemers kwamen op 20 maart proeven van de ‘sfeer van vroeger’ in de Hoeveschuur, die voor de gelegenheid volledig was ingericht in de stijl van de jaren ’30-’40.


Op 20 maart organiseerde het Davidsfonds voor de tiende maal de Nacht van de Geschiedenis, dit jaar met als thema ‘Drank’. In Kuurne had de heemkundige kring Cuerna rond dit thema al het boek ‘Kuurnse herbergen’ gepubliceerd. Overleg tussen de voorzitters van Davidsfons Kuurne en Cuerna leidde al snel tot een akkoord om samen te werken. “Op de Nacht van de Geschiedenis wilden we de mensen uit Kuurne kennis laten maken met een heus volkscafé in de sfeer van vroeger,” vertelt Catherine Boury, voorzitster van Davidsfonds Kuurne.
“We dachten hierbij aan de projectie van foto’s van oude cafés in Kuurne. Het materiaal dat gebruikt werd voor het boek, kon hiervoor aangevuld worden met recent verkregen nieuw materiaal. Daarnaast wilden we een toegankelijke tentoonstelling van documenten, foto’s, bierflesjes, etiketten… van deze cafés integreren in de opstelling van de zaal zelf. Om het thema goed te onderbouwen, zouden we zorgen voor voldoende informatie over de brouwerijen, de soorten cafés, waar ze waren en hoe ze eruit zagen. Dit alles wilden we ten slotte aanvullen met anekdotes over de cafés, hun klanten en uitbaters.”
Een werkgroep kwam vijf keer bijeen om dit alles uit te werken. Deze werkgroep, die oorspronkelijk bestond uit bestuursleden van Cuerna en het Davidsfonds, werd gaandeweg uitgebreid met meer medewerkers: decorbouwers, vertellers en zangers… Zo kreeg het concept van de avond verder vorm. Er kwam een tekst, en liedjes die de vijf vertellingen met elkaar verbonden…
“Stilaan werd het een echt volkstoneel,” vertelt Catherine. “Hierbij moesten we met veel zaken rekening houden. Zo moesten we letten op de inrichting van de zaal, de kwaliteit van het geluid, de gebruikte kledij en schmink… We bespeelden alle mogelijke kanalen om reclame te maken voor de avond: plaatselijke pers, Uit in Vlaanderen, regionale pers, digitale borden. We verdeelden krantjes van De Nacht van de Geschiedenis bij handelaars en in een aantal brievenbussen, hingen affiches uit, en nodigden mensen persoonlijk uit.”
De happening vondt plaats in de schuur van de prachtige historische hoeve Vandewalle. De aanwezigen werden bij hun aankomst meteen hartelijk welkom geheten door de Kuurnse bellevrouw Annemie “Een oordeelkundig opgebouwd decor, een aangename zaalschikking, de projectie van een zeventigtal oude en nieuwe cafés, een bewust in losse sfeer gehouden optreden en een prachtige collectie voorwerpen en oude teksten, konden het publiek meer dan charmeren,” blikt Raf Ghekiere van heemkring Cuerna tevreden terug.

“De voorzitster, in originele, streng sobere klederdracht, opende met een mooi overzicht doorspekt met cijfers over de drankgelegenheden in Kuurne in de voorbije eeuw. Daarop volgde het ‘luimige’ gedeelte. Een vijftal vertellers bracht, in kledij met attributen van ‘de tijd van toen’ een aantal sappige anekdotes en belevenissen uit de cafés van de Sint-Pietersparochie en het centrum. De verhalen brachten de ambiance goed op gang. Bij de oudere mensen in het publiek ontlokten ze zelfs lachbuien en instemmend geroezemoes. Het geheel werd aan elkaar gezongen met meezingers als ‘Het edel kind van Napoleon’ en ‘Ach vader lief, toe drink niet meer’, dit alles begeleid door het accordeonspel van onze bellevrouw.”


Catherine: “Tijdens de avond was alles in de stijl van vroeger. Zo verkochten we droge worsten en ook het speciale bier van De Nacht van de Geschiedenis viel erg in de smaak. Verder konden de mensen deelnemen aan een wedstrijd van het Davidsfonds waarmee ze een schitterende Mercatoratlas ter waarde van 140 euro konden winnen. De opkomst was met meer dan 100 mensen zeker een succes. We beslisten dan maar meteen dat we volgend jaar opnieuw zouden samenwerken rond het thema ‘De Vakman’. Ook zullen enkele bestuursleden van het Davidsfonds meehelpen voor de Open Monumentendag in september. Een geslaagde samenwerking dus waar we allemaal beter van worden!”
Ook Raf is tevreden over de synergie: “Voor de Nacht van de Geschiedenis werd het efficient evenementenmanagement van het Davidsfonds gekoppeld aan de tentoonstellingsexpertise van Cuerna, wat een onverhoopt succes opleverde. De vlotte samenwerking zal dus ongetwijfeld nog een vervolg krijgen.”


Met dank aan Catherine Boury en Raf Ghekiere voor het verslag
Bron : http://www.heemkunde-vlaanderen.be/