zaterdag 31 maart 2012

In de kijker: Volkscafé - De sfeer van vroeger

Heemkunde Vlaanderen plaatst elke maand een originele heemkundige activiteit ‘in de kijker’ op de website en in deze nieuwsbrief. Ook een recente activiteit van jouw vereniging kan in de kijker komen! We zijn op zoek naar activiteiten die origineel of vernieuwend zijn, of een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere organisaties.Voldoet jouw activiteit aan die criteria? Stuur dan een verslag en een aantal foto’s naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be.

Deze maand zetten we Davidsfonds Kuurne en heemkring Cuerna in de kijker. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis organiseerden ze samen een succesvolle activiteit rond oude cafés in Kuurne. Meer dan 100 deelnemers kwamen op 20 maart proeven van de ‘sfeer van vroeger’ in de Hoeveschuur, die voor de gelegenheid volledig was ingericht in de stijl van de jaren ’30-’40.


Op 20 maart organiseerde het Davidsfonds voor de tiende maal de Nacht van de Geschiedenis, dit jaar met als thema ‘Drank’. In Kuurne had de heemkundige kring Cuerna rond dit thema al het boek ‘Kuurnse herbergen’ gepubliceerd. Overleg tussen de voorzitters van Davidsfons Kuurne en Cuerna leidde al snel tot een akkoord om samen te werken. “Op de Nacht van de Geschiedenis wilden we de mensen uit Kuurne kennis laten maken met een heus volkscafé in de sfeer van vroeger,” vertelt Catherine Boury, voorzitster van Davidsfonds Kuurne.
“We dachten hierbij aan de projectie van foto’s van oude cafés in Kuurne. Het materiaal dat gebruikt werd voor het boek, kon hiervoor aangevuld worden met recent verkregen nieuw materiaal. Daarnaast wilden we een toegankelijke tentoonstelling van documenten, foto’s, bierflesjes, etiketten… van deze cafés integreren in de opstelling van de zaal zelf. Om het thema goed te onderbouwen, zouden we zorgen voor voldoende informatie over de brouwerijen, de soorten cafés, waar ze waren en hoe ze eruit zagen. Dit alles wilden we ten slotte aanvullen met anekdotes over de cafés, hun klanten en uitbaters.”
Een werkgroep kwam vijf keer bijeen om dit alles uit te werken. Deze werkgroep, die oorspronkelijk bestond uit bestuursleden van Cuerna en het Davidsfonds, werd gaandeweg uitgebreid met meer medewerkers: decorbouwers, vertellers en zangers… Zo kreeg het concept van de avond verder vorm. Er kwam een tekst, en liedjes die de vijf vertellingen met elkaar verbonden…
“Stilaan werd het een echt volkstoneel,” vertelt Catherine. “Hierbij moesten we met veel zaken rekening houden. Zo moesten we letten op de inrichting van de zaal, de kwaliteit van het geluid, de gebruikte kledij en schmink… We bespeelden alle mogelijke kanalen om reclame te maken voor de avond: plaatselijke pers, Uit in Vlaanderen, regionale pers, digitale borden. We verdeelden krantjes van De Nacht van de Geschiedenis bij handelaars en in een aantal brievenbussen, hingen affiches uit, en nodigden mensen persoonlijk uit.”
De happening vondt plaats in de schuur van de prachtige historische hoeve Vandewalle. De aanwezigen werden bij hun aankomst meteen hartelijk welkom geheten door de Kuurnse bellevrouw Annemie “Een oordeelkundig opgebouwd decor, een aangename zaalschikking, de projectie van een zeventigtal oude en nieuwe cafés, een bewust in losse sfeer gehouden optreden en een prachtige collectie voorwerpen en oude teksten, konden het publiek meer dan charmeren,” blikt Raf Ghekiere van heemkring Cuerna tevreden terug.

“De voorzitster, in originele, streng sobere klederdracht, opende met een mooi overzicht doorspekt met cijfers over de drankgelegenheden in Kuurne in de voorbije eeuw. Daarop volgde het ‘luimige’ gedeelte. Een vijftal vertellers bracht, in kledij met attributen van ‘de tijd van toen’ een aantal sappige anekdotes en belevenissen uit de cafés van de Sint-Pietersparochie en het centrum. De verhalen brachten de ambiance goed op gang. Bij de oudere mensen in het publiek ontlokten ze zelfs lachbuien en instemmend geroezemoes. Het geheel werd aan elkaar gezongen met meezingers als ‘Het edel kind van Napoleon’ en ‘Ach vader lief, toe drink niet meer’, dit alles begeleid door het accordeonspel van onze bellevrouw.”


Catherine: “Tijdens de avond was alles in de stijl van vroeger. Zo verkochten we droge worsten en ook het speciale bier van De Nacht van de Geschiedenis viel erg in de smaak. Verder konden de mensen deelnemen aan een wedstrijd van het Davidsfonds waarmee ze een schitterende Mercatoratlas ter waarde van 140 euro konden winnen. De opkomst was met meer dan 100 mensen zeker een succes. We beslisten dan maar meteen dat we volgend jaar opnieuw zouden samenwerken rond het thema ‘De Vakman’. Ook zullen enkele bestuursleden van het Davidsfonds meehelpen voor de Open Monumentendag in september. Een geslaagde samenwerking dus waar we allemaal beter van worden!”
Ook Raf is tevreden over de synergie: “Voor de Nacht van de Geschiedenis werd het efficient evenementenmanagement van het Davidsfonds gekoppeld aan de tentoonstellingsexpertise van Cuerna, wat een onverhoopt succes opleverde. De vlotte samenwerking zal dus ongetwijfeld nog een vervolg krijgen.”


Met dank aan Catherine Boury en Raf Ghekiere voor het verslag
Bron : http://www.heemkunde-vlaanderen.be/