zaterdag 2 juni 2012

Markante figuren uit Kuurne

Om in de sfeer van de oorlogsjaren te blijven
hierbij nog een  verdienstelijk lid van onze
kuurnse gemeenschap:Dhr Leon Meurisse.
.


 Op vrijdag 11 mei 1940 startte de Duitse invasie in België. Leon nam deel aan de achttiendaagse veldtocht als ambulancier van het Rode Kruis.  Toen hij in Ledegem een gewonde soldaat moest ophalen, werd hij door de Duitsers beschoten, kon zich vliegensvlug in een gracht verbergen, wegvluchten tussen de roggevelden en zo op het nippertje aan de dood ontsnappen.  Toen de strijd voorbij was, werd hij tot tweemaal toe in eigen streek gevangen genomen door de Duitsers.  Maar telkens kon hij ontkomen.  De tweede maal gebeurde dit aan een noodbrug tussen Harelbeke en Kuurne.  De Duitsers verplichtten hem om een wagen te helpen duwen ,die de brug niet over raakte. Maar toen hij de kans schoon zag,glipte hij tussen de massa vluchtelingen weg,richting Kuurne. Zo kon leon  doodgewoon te voet naar huis wandelen
Later tijdens de oorlog sloot Leon zich als vrijwilliger aan bij het Rode Kruis.  In die functie nam
 hij deel aan de reddingswerken na de bombardementen op Kortrijk.  Ook hielp hij gewonde Amerikaanse piloten ophalen na hun noodlanding op de grens van Kuurne en Bavikhove (op de hoeve Lammertijn )
In zijn vrije tijd kweekte Leon veel groenten in zijn zeer verzorgde tuin. Lezen was een andere hobby van hem.  Ook het wielrennen en het voetbal boeiden hem enorm.
Hij heeft zich ook tientallen jaren belangeloos ingezet voor zijn parochie.  Hij was medestichter en heel lang secretaris van de broederschap van St.-Kristoffel en O.L.Vrouw van de Weg.  Daarvoor ontving hij het gulden ereteken van St.-Donatianus.  Hij was ook lid van de kerkraad op de St.-Pietersparochie.
Ook in het plaatselijk verenigingsleven was Leon zeer actief: hij was bestuurslid en later lid van de Oudstrijdersbond, hij was medeoprichter en bestuurslid van het comité voor paardenrennen tijdens de wijkkermis op ‘t Hoge, hij was medestichter en secretaris van de St.-Elooisgilde en hij hielp eveneens de voetbalclub “F.C. St.-Pieters Kuurne” oprichten.                                                    Bestuur "Rode kruis" KuurneGeen opmerkingen: